1. januar 2019 trådte ny lovgivning i kraft på varemærkeområdet. Beregningen herunder tager endnu ikke højde for de ændringer loven medførte.

Simulering af varemærke forløb

Vejledning til brug af kalkulator

1. Angiv om din varemærkeansøgning skal starte og gælde i Danmark? 3. Angiv hvor mange lande uden for EU du ønsker dit varemærke registreret i?
2. Angiv hvor mange lande i EU du ønsker dit varemærke registreret i?

Se og vælg lande

Ansøgningsforløb

De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at registrere et varemærke. Priserne er baseret på et skøn over, hvad det vil koste for en varemærkeansøgning indeholdende 2 klasser, når man er repræsenteret ved en rådgiver. Den estimerede totalomkostning skal derfor på ingen måde sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at registrere dit varemærke.


Mulige forløb ud fra valgte kriterier

 
1
2
3
4
5
1
5.1

DK → EU-varemærkeansøgning

Ønsker du f.eks. at prøve dit varemærke af på det danske marked, inden du beslutter dig for, hvilke EU-lande du ønsker en varemærkeregistrering i, kan du starte med at indlevere en dansk varemærkeansøgning. Herefter har du 6 måneder fra indleveringen, til du skal beslutte, om du ønsker en EU-registrering, hvis du vil benytte den danske ansøgnings prioritet. Prioritet vil sige, at din videreførte ansøgning opnår beskyttelse fra datoen for indlevering af den danske ansøgning.

×
Est. totalomkostning (ekskl. evt. indsigelsesgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer til relevante myndigheder og udgifter til rådgivning for en simpel varemærkeansøgning med 2 klasser.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om varemærket. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Evt. indsigelsesomkostninger
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret skøn over omkostningerne, hvis der kommer en indsigelse mod dit varemærke. Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager. Hvis der ikke bliver indgivet en indsigelse mod dit varemærke, skal du naturligvis ikke afholde disse omkostninger.×

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning

Udarbejdelse af varefortegnelse
En betingelse for at et varemærke kan registreres er, at det er klart hvilke typer af varer og tjenesteydelser, som mærket skal gælde for. Da det ikke er muligt at udvide varefortegnelsen efter Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, er det vigtigt, at alle relevante varer og tjenesteydelser er med fra starten.

Det er derfor en god idé nøje at overveje, hvilke varer- og tjenesteydelser du ønsker, dit varemærke skal gælde for.

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning
Indlevering af en dansk varemærkeansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Svar fra Patent- og Varemærkestyrelsen
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen. Sagsbehandleren vurderer, om dit varemærke kan registreres og undersøger, om der findes lignende navne eller varemærker.

Evt. tilpasning af ansøgning
Patent- og Varemærkestyrelsen vil derefter skrive til dig om en evt. tilpasning af ansøgningen samt resultaterne af søgningen, hvis vi finder mærker eller navne, der ligner eller er identiske med dit ansøgte varemærke.

Du skal herefter svare på det brev, som du modtager fra din sagsbehandler, og rette ansøgningen til. Herefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.


I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Godkendelse og registrering

Offentliggørelse
Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke finder hindringer for registrering af dit navn eller logo som varemærke, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen dit varemærke i Dansk Varemærketidende.

Herefter vil andre, i en periode på to måneder efter offentliggørelsen, have mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke.

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse

I en periode på to måneder fra offentliggørelsen i Varemærketidende kan andre gøre indsigelse mod registrering af dit varemærke.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indsigelse ang. dit varemærke, får du to måneder til at komme med dine bemærkninger til, hvorfor indsigelsen er uberettiget. Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til indsigelse kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er indsigelser mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Offentliggørelse og endelig registrering

Registrering af varemærket

I en periode på to måneder efter offentliggørelsen har andre mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke. Hvis ingen gør indsigelse mod dit ansøgte varemærke vil du, når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, modtager du et brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen om, at dit varemærke vil blive registreret.

Fordele ved en registrering

 • Du kan forbyde dine konkurrenter at bruge lignende mærke.
 • Du kan få erstatning ved krænkelse af dit mærke.
 • Du kan sælge eller give licens til varemærket og på den måde generere indtægter på rettigheden.

Gennemgang og kontrol af registreringsbevis

Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset fra Patent- og Varemærkestyrelsen, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen forregistreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal fornyregistreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.
×

Indlevering af EU-ansøgning

Indlevering af en EU-varemærkeansøgning
Indlevering af en europæisk varemærkeansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til EUIPO, der er EU-myndigheden for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via EUIPOs hjemmeside https://euipo.europa.eu/ohimportal/da

Undersøgelse af ansøgningen samt udsendelse af undersøgelsesrapport
Når EUIPO har modtaget din ansøgning, undersøger de din ansøgning for mangler, og om dit mærke har særpræg, ligesom når du indleverer en dansk ansøgning. EUIPO videresender din ansøgning til andre nationale varemærkekontorer, for at de også kan foretage søgninger i deres nationale databaser. Hvis dit mærke ikke kan registreres som EU-varemærke, vil du modtage en besked fra EUIPO omkring dette. EUIPO sender dig en rapport, hvis de finder varemærker, der ligner dit.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af EU-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet, modtager du et brev fra EUIPO, som du skal svare på og derefter rette ansøgningen til. Herefter vil det vurderes, om ansøgningen nu kan godkendes.


I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Publicering og registrering

Publicering i CTM Bulletin, part A
Hvis der ikke opstår nogle problemer i EUIPOs undersøgelse, publicerer EUIPO mærket i CTM Bulletin (The Community Trade Marks Bulletin), part A.

Du skal være opmærksom på, at EUIPO ikke informerer dig om publiceringen, medmindre du benytter deres "CTM Watch e-mail alert service". Læs mere om dette på EUIPOs hjemmeside https://euipo.europa.eu/ohimportal/da.

Registrering af varemærket
Når EUIPO har publiceret dit varemærke i CTM Bulletin, part A, har andre mulighed for at protestere mod registreringen af dit varemærke ved at aflevere en indsigelse. Når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, udsteder EUIPO et registreringsbevis samtidig med, at de offentliggør registreringen i CTM Bulletin, part B.

Gennemgang og kontrol af det europæiske registreringsbevis
Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen for registreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal forny registreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for gennemgang og kontrol af det europæiske registreringsbevis.

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse mod den europæiske registrering
Efter offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen kan andre protestere ved at gøre indsigelse imod en endelig registrering. Dette kan ske indtil tre måneder efter offentliggørelsen i EU-varemærketidende. Hvis en indsigelse bliver taget til følge, kan du eventuelt konvertere EU-ansøgningen til en eller flere nationale varemærkeansøgninger. Du skal dog betale gebyrer til de nationale myndigheder, som du vil konvertere din ansøgningen til.

Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er og afhængig af, hvor mange der gør indsigelse imod din registrering.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden samt udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er nogen indsigelse mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyr

Fornyelsesgebyrer
En europæisk varemærkeregistrering er gyldig i 10 år og kan herefter fornyes hvert 10. år. Du fornyer dit varemærke ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til EUIPO. Du kan se EUIPOs gebyr- og prisliste på https://euipo.europa.eu/ohimportal/da.

×

DK → International ansøgning (MP)

Ønsker du at få en varemærkeregistrering i mange lande, både inden og uden for Europa, kan du starte med at indlevere en dansk varemærkeansøgning og herefter videreføre den som en MP-ansøgning via Madrid-protokollen hos WIPO (World Intellectual Property Organization). Med denne ansøgning kan du søge beskyttelse i op til 85 WIPO-lande i verden.

×
Est. totalomkostning (ekskl. evt. indsigelsesgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer til relevante myndigheder og udgifter til rådgivning for en simpel varemærkeansøgning med 2 klasser.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om varemærket. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Evt. indsigelsesomkostninger
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret skøn over omkostningerne, hvis der kommer en indsigelse mod dit varemærke. Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager. Hvis der ikke bliver indgivet en indsigelse mod dit varemærke, skal du naturligvis ikke afholde disse omkostninger.×

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning

Udarbejdelse af varefortegnelse
En betingelse for at et varemærke kan registreres er, at det er klart hvilke typer af varer og tjenesteydelser, som mærket skal gælde for. Da det ikke er muligt at udvide varefortegnelsen efter Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, er det vigtigt, at alle relevante varer og tjenesteydelser er med fra starten.

Det er derfor en god idé nøje at overveje, hvilke varer- og tjenesteydelser du ønsker, dit varemærke skal gælde for.

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning
Indlevering af en dansk varemærkeansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Svar fra Patent- og Varemærkestyrelsen
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen. Sagsbehandleren vurderer, om dit varemærke kan registreres og undersøger, om der findes lignende navne eller varemærker.

Evt. tilpasning af ansøgning
Patent- og Varemærkestyrelsen vil derefter skrive til dig om en evt. tilpasning af ansøgningen samt resultaterne af søgningen, hvis vi finder mærker eller navne, der ligner eller er identiske med dit ansøgte varemærke.

Du skal herefter svare på det brev, som du modtager fra din sagsbehandler, og rette ansøgningen til. Herefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.


I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Godkendelse og registrering

Offentliggørelse

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke finder hindringer for registrering af dit navn eller logo som varemærke, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen dit varemærke i Dansk Varemærketidende.

Herefter vil andre, i en periode på to måneder efter offentliggørelsen, have mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke.

 

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse
I en periode på to måneder fra offentliggørelsen i Varemærketidende kan andre protestere mod registreringen af dit varemærke ved at aflevere en indsigelse.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indsigelse ang. dit varemærke, får du to måneder til at komme med dine bemærkninger til, hvorfor indsigelsen er uberettiget. Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til indsigelse kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er nogle indsigelser mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Offentliggørelse af varemærket og endelig registrering

Registrering af varemærket

I en periode på to måneder efter offentliggørelsen har andre mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke. Hvis ingen gør indsigelse mod dit ansøgte varemærke vil du, når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, modtager du et brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen om, at dit varemærke vil blive registreret.

Fordele ved en registrering

 • Du kan forbyde dine konkurrenter at bruge lignende mærke.
 • Du kan få erstatning ved krænkelse af dit mærke.
 • Du kan sælge eller give licens til varemærket og på den måde generere indtægter på rettigheden.

Gennemgang og kontrol af registreringsbevis

Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset fra Patent- og Varemærkestyrelsen, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen forregistreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal fornyregistreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.

 

×

Indlevering af MP-varemærkeansøgning

Indlevering af en MP-varemærkeansøgning
Du skal udfylde WIPOs ansøgningsblanket og aflevere den til Patent- og Varemærkestyrelsen. I ansøgningen vælger du hvilke lande, du gerne vil have dit varemærke registreret i.

Den internationale ansøgning skal være i nøje overensstemmelse med basisansøgningen. F.eks. må varefortegnelsen i den internationale ansøgning ikke være mere omfattende end basisansøgningens, og varemærket skal selvfølgelig være identisk.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndighederne samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning. På WIPOs hjemmeside finder du en fee calculator, hvor du kan søge det nøjagtige gebyr frem til hver enkelt land, du ønsker dit varemærke registreret i. Læs mere på www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

×

Videresendelse af ansøgning til WIPO

Videresendelse af MP-ansøgning til WIPO
Patent- og Varemærkestyrelsen kontrollerer, at de formelle krav til ansøgningen er opfyldt og sender den så videre til WIPO.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af MP-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Godkendelse og registrering

Godkendelse og registrering af MP-ansøgningen
WIPO registrerer dit varemærke, hvis de formelle ting er i orden, og offentliggør så registreringen. Samtidig sender WIPO besked til de lande, du har udvalgt i ansøgningen. Registreringen er dog ikke endelig, før de designerede landes myndighed har gennemgået den. De har 12-18 måneder til at afslå registreringens gyldighed i landet.

Gennemgang og kontrol af registreringsbevis
Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen for registreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal forny registreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.
×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse mod MP-ansøgningen
Andre kan gøre indsigelse mod din ansøgning, hvis de mener, den krænker deres varemærke. Hvor lang tid, de har til det, er forskelligt fra land til land. Først efter indsigelsesperiodens udløb i de lande, du har valgt at dit varemærke skal være beskyttet i, er registreringen endeligt gyldig.

Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du du modtager.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden samt udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er nogen indsigelse mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyrer

Fornyelsesgebyrer
En international registrering er gyldig i 10 år med mulighed for fornyelse i 10-årige perioder.

Du kan læse mere om fornyelsesgebyrer på WIPOs hjemmeside på www.wipo.int/madrid/en/fees/

×

Dansk varemærkeansøgning (UDEN repræsentation af fuldmægtig)

Ønsker du at få en varemærkeregistrering i Danmark kan du indlevere en dansk varemærkeansøgning. Herefter har du, fra datoen for indlevering af den danske ansøgning, 6 måneder til at indlevere varemærkeansøgninger i de øvrige lande, hvis du vil bruge den danske ansøgnings prioritet. Prioritet vil sige, at din videreførte ansøgning opnår beskyttelse tilbage fra datoen for indlevering af den danske ansøgning.

×
Est. totalomkostning (ekskl. evt. indsigelsesgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer til relevante myndigheder og udgifter til rådgivning for en simpel varemærkeansøgning med 2 klasser.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om varemærket. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Evt. indsigelsesomkostninger
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret skøn over omkostningerne, hvis der kommer en indsigelse mod dit varemærke. Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager. Hvis der ikke bliver indgivet en indsigelse mod dit varemærke, skal du naturligvis ikke afholde disse omkostninger.×

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning

Udarbejdelse af varefortegnelse
En betingelse for at et varemærke kan registreres er, at det er klart hvilke typer af varer og tjenesteydelser, som mærket skal gælde for. Da det ikke er muligt at udvide varefortegnelsen efter Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, er det vigtigt, at alle relevante varer og tjenesteydelser er med fra starten.

Det er derfor en god idé nøje at overveje, hvilke varer- og tjenesteydelser du ønsker, dit varemærke skal gælde for.

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning
Indlevering af en dansk varemærkeansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Svar fra Patent- og Varemærkestyrelsen
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen. Sagsbehandleren vurderer, om dit varemærke kan registreres og undersøger, om der findes lignende navne eller varemærker.

Evt. tilpasning af ansøgning
Patent- og Varemærkestyrelsen vil derefter skrive til dig om en evt. tilpasning af ansøgningen samt resultaterne af søgningen, hvis vi finder mærker eller navne, der ligner eller er identiske med dit ansøgte varemærke.

Du skal herefter svare på det brev, som du modtager fra din sagsbehandler, og rette ansøgningen til. Herefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.

×

Godkendelse og registrering

Offentliggørelse
Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke finder hindringer for registrering af dit navn eller logo som varemærke, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen dit varemærke i Dansk Varemærketidende.

Herefter vil andre, i en periode på to måneder efter offentliggørelsen, have mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke.

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse

I en periode på to måneder fra offentliggørelsen i Varemærketidende kan andre gøre indsigelse mod registrering af dit varemærke.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indsigelse ang. dit varemærke, får du to måneder til at komme med dine bemærkninger til, hvorfor indsigelsen er uberettiget. Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

×

Offentliggørelse af varemærket og endelig registrering

Registrering af varemærket

I en periode på to måneder efter offentliggørelsen har andre mulighed for at protestere mod dit ansøgte varemærke ved at aflevere en indsigelse. Hvis ingen gør indsigelse mod dit ansøgte varemærke vil du, når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, modtager du et brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen om, at dit varemærke vil blive registreret.

Fordele ved en registrering

 • Du kan forbyde dine konkurrenter at bruge lignende mærke.
 • Du kan få erstatning ved krænkelse af dit mærke.
 • Du kan sælge eller give licens til varemærket og på den måde generere indtægter på rettigheden.

Gennemgang og kontrol af registreringsbevis

Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset fra Patent- og Varemærkestyrelsen, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen forregistreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal fornyregistreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.

 

×

Fornyelsesgebyrer

Fornyelsesgebyrer
En dansk varemærkeregistrering er gyldig i 10 år og kan herefter fornyes hvert 10. år.

Du fornyer dit varemærke ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb. Du kan se Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr- og prisliste på www.dkpto.dk.

×

EU-varemærkeansøgning

Ønsker du at få en varemærkeregistrering i en række europæiske lande, har du mulighed for at indlevere én europæisk varemærkeansøgning direkte til EU-myndigheden for varemærker og design, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret).

×
Est. totalomkostning (ekskl. evt. indsigelsesgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer til relevante myndigheder og udgifter til rådgivning for en simpel varemærkeansøgning med 3 klasser.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om varemærket. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Evt. indsigelsesomkostninger
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret skøn over omkostningerne, hvis der kommer en indsigelse mod dit varemærke. Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager. Hvis der ikke bliver indgivet en indsigelse mod dit varemærke, skal du naturligvis ikke afholde disse omkostninger.×

Indlevering af EU-ansøgning

Indlevering af en EU-varemærkeansøgning
Indlevering af en europæisk varemærkeansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til EUIPO, der er EU-myndigheden for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via EUIPOs hjemmeside https://euipo.europa.eu/ohimportal/da.

Undersøgelse af ansøgningen samt udsendelse af undersøgelsesrapport
Når EUIPO har modtaget din ansøgning, undersøger de din ansøgning for mangler, og om dit mærke har særpræg, ligesom når du indleverer en dansk ansøgning. EUIPO videresender din ansøgning til andre nationale varemærkekontorer, for at de også kan foretage søgninger i deres nationale databaser. Hvis dit mærke ikke kan registreres som EU-varemærke, vil du modtage en besked fra EUIPO omkring dette. EUIPO sender dig en rapport, hvis de finder varemærker, der ligner dit.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af EU-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet, modtager du et brev fra EUIPO, som du skal svare på og derefter rette ansøgningen til. Herefter vil det vurderes, om ansøgningen nu kan godkendes.


I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse mod den europæiske registrering
Efter offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen kan andre protestere ved at gøre indsigelse imod en endelig registrering. Dette kan ske indtil tre måneder efter offentliggørelsen i EU-varemærketidende. Hvis en indsigelse bliver taget til følge, kan du eventuelt konvertere EU-ansøgningen til en eller flere nationale varemærkeansøgninger, man du skal betales gebyrer til de nationale myndigheder som du vil konvertere din ansøgningen til.

Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden samt udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er nogen indsigelse mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Publicering og registrering

Publicering i CTM Bulletin, part A
Hvis der ikke opstår nogle problemer i EUIPOs undersøgelse, publicerer EUIPO mærket i CTM Bulletin (The Community Trade Marks Bulletin), part A.

Du skal være opmærksom på, at EUIPO ikke informerer dig om publiceringen, medmindre du benytter deres "CTM Watch e-mail alert service". Læs mere om dette på EUIPOs hjemmeside https://euipo.europa.eu/ohimportal/da
Registrering af varemærket
Når EUIPO har publiceret dit varemærke i CTM Bulletin, part A, har andre mulighed for at protestere mod registreringen af dit varemærke ved at aflevere en indsigelse. Når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, udsteder EUIPO et registreringsbevis samtidig med, at de offentliggør registreringen i CTM Bulletin, part B.

Gennemgang og kontrol af det europæiske registreringsbevis
Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen for registreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal forny registreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for gennemgang og kontrol af det europæiske registreringsbevis.

×

Fornyelsesgebyrer

Fornyelsesgebyrer
En europæisk varemærkeregistrering er gyldig i 10 år og kan herefter fornyes hvert 10. år. Du fornyer dit varemærke ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til EUIPO. Du kan se EUIPOs gebyr- og prisliste på https://euipo.europa.eu/ohimportal/da

×

EU-varemærkeansøgning → International ansøgning (MP)

Ønsker du at få dit varemærke registreret i mange lande, har du mulighed for at indlevere en europæisk varemærkeansøgning direkte til EU-myndigheden for varemærker og design, EUIPO (Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret). Når du har fået denne basisansøgning, kan du videreføre den som en MP-ansøgning via Madrid-protokollen hos WIPO (World Intellectual Property Organization). Med denne ansøgning kan du søge beskyttelse i op til 85 WIPO-lande i verden.

×
Est. totalomkostning (ekskl. evt. indsigelsesgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer til relevante myndigheder og udgifter til rådgivning for en simpel varemærkeansøgning med 3 klasser.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om varemærket. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Evt. indsigelsesomkostninger
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret skøn over omkostningerne, hvis der kommer en indsigelse mod dit varemærke. Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager. Hvis der ikke bliver indgivet en indsigelse mod dit varemærke, skal du naturligvis ikke afholde disse omkostninger.×

Indlevering af EU-ansøgning

Indlevering af en EU-varemærkeansøgning
Indlevering af en europæisk varemærkeansøgning skal ske enten til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til EUIPO, der er EU-myndigheden for varemærker og design. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via EUIPOs hjemmeside https://euipo.europa.eu/ohimportal/da

Undersøgelse af ansøgningen samt udsendelse af undersøgelsesrapport
Når EUIPO har modtaget din ansøgning, undersøger de din ansøgning for mangler, og om dit mærke har særpræg, ligesom når du indleverer en dansk ansøgning. EUIPO videresender din ansøgning til andre nationale varemærkekontorer, for at de også kan foretage søgninger i deres nationale databaser. Hvis dit mærke ikke kan registreres som EU-varemærke, vil du modtage en besked fra EUIPO omkring dette. EUIPO sender dig en rapport, hvis de finder varemærker, der ligner dit.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Evt. tilpasning af EU-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen. Hvis dette er tilfældet, modtager du et brev fra EUIPO , som du skal svare på og derefter rette ansøgningen til. Herefter vil det vurderes, om ansøgningen nu kan godkendes.


I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Indlevering af MP-varemærkeansøgning

Indlevering af en MP-varemærkeansøgning
Du skal udfylde WIPOs ansøgningsblanket og aflevere den til Patent- og Varemærkestyrelsen. I ansøgningen vælger du hvilke lande, du gerne vil have dit varemærke registreret i.

Den internationale ansøgning skal være i nøje overensstemmelse med basisansøgningen. F.eks. må varefortegnelsen i den internationale ansøgning ikke være mere omfattende end basisansøgningens, og varemærket skal selvfølgelig være identisk.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndighederne samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning. På WIPOs hjemmeside finder du en fee calculator, hvor du kan søge det nøjagtige gebyr frem til hver enkelt land, du ønsker dit varemærke registreret i. Læs mere på www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

×

Videresendelse af MP-ansøgning til WIPO

Videresendelse af MP-ansøgning til WIPO
EUIPO kontrollerer, at de formelle krav til ansøgningen er opfyldt og sender den så videre til WIPO.

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse mod den europæiske registrering
Efter offentliggørelsen af EU-varemærkeansøgningen kan andre protestere ved at gøre indsigelse imod en endelig registrering. Dette kan ske indtil tre måneder efter offentliggørelsen i EU-varemærketidende. Hvis en indsigelse bliver taget til følge, kan du eventuelt konvertere EU-ansøgningen til en eller flere nationale varemærkeansøgninger, man du skal betales gebyrer til de nationale myndigheder som du vil konvertere din ansøgningen til.

Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden samt udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er nogen indsigelse mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Publicering og registrering

Publicering i CTM Bulletin, part A
Hvis der ikke opstår nogle problemer i EUIPOs undersøgelse, publicerer EUIPO mærket i CTM Bulletin (The Community Trade Marks Bulletin), part A.

Du skal være opmærksom på, at EUIPO ikke informerer dig om publiceringen, medmindre du benytter deres "CTM Watch e-mail alert service". Læs mere om dette på EUIPOs hjemmeside https://euipo.europa.eu/ohimportal/da

Registrering af varemærket
Når EUIPO har publiceret dit varemærke i CTM Bulletin, part A, har andre mulighed for at protestere mod registreringen af dit varemærke ved at aflevere en indsigelse. Når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, udsteder EUIPO et registreringsbevis samtidig med, at de offentliggør registreringen i CTM Bulletin, part B.

Gennemgang og kontrol af det europæiske registreringsbevis
Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen for registreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal forny registreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for gennemgang og kontrol af det europæiske registreringsbevis.

×

Evt. tilpasning af MP-ansøgning

Evt. tilpasning af MP-ansøgningen
Der kan være formelle og tekniske rettelser og/eller tydeliggørelser, der skal foretages i ansøgningen.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Godkendelse og registrering

Godkendelse og registrering af MP-ansøgningen
WIPO registrerer dit varemærke, hvis de formelle ting er i orden, og offentliggør så registreringen. Samtidig sender WIPO besked til de lande, du har udvalgt i ansøgningen. Registreringen er dog ikke endelig, før de designerede landes myndighed har gennemgået den. De har 12-18 måneder til at afslå registreringens gyldighed i landet.

Gennemgang og kontrol af registreringsbevis
Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen for registreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal forny registreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.
×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse mod MP-ansøgningen
Andre kan gøre indsigelse mod din ansøgning, hvis de mener, den krænker deres varemærke. Hvor lang tid, de har til det, er forskelligt fra land til land. Først efter indsigelsesperiodens udløb i de lande, du har valgt at dit varemærke skal være beskyttet i, er registreringen endeligt gyldig.

Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden samt udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er nogen indsigelse mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Fornyelsesgebyrer

Fornyelsesgebyrer
En international registrering er gyldig i 10 år med mulighed for fornyelse i 10-årige perioder.

Du kan læse mere om fornyelsesgebyrer på WIPOs hjemmeside på www.wipo.int/madrid/en/fees/

×

Dansk varemærkeansøgning (ved repræsentation af fuldmægtig)

Ønsker du at få en varemærkeregistrering i Danmark kan du indlevere en dansk varemærkeansøgning. Herefter har du, fra datoen for indlevering af den danske ansøgning, 6 måneder til at indlevere varemærkeansøgninger i de øvrige lande, hvis du vil bruge den danske ansøgnings prioritet. Prioritet vil sige, at din videreførte ansøgning opnår beskyttelse tilbage fra datoen for indlevering af den danske ansøgning.

×
Est. totalomkostning (ekskl. evt. indsigelsesgebyrer)
Den estimerede total omkostning dækker over udgifterne for alle de lande, som du har valgt.

Beløbet består af gebyrer til relevante myndigheder og udgifter til rådgivning for en simpel varemærkeansøgning med 2 klasser.

Du skal være opmærksom på, at udgifterne betales løbende i ansøgningsforløbet og derfor ikke skal betales den dag, hvor du ansøger om varemærket. I kalkulatoren kan du se, hvornår du skal afholde hvilke udgifter i ansøgningsforløbet.

Evt. indsigelsesomkostninger
Kalkulatoren giver dig endvidere et estimeret skøn over omkostningerne, hvis der kommer en indsigelse mod dit varemærke. Omkostningerne til indsigelse kan variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er, og hvor mange indsigelser du modtager. Hvis der ikke bliver indgivet en indsigelse mod dit varemærke, skal du naturligvis ikke afholde disse omkostninger.×

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning

Udarbejdelse af varefortegnelse
En betingelse for at et varemærke kan registreres er, at det er klart hvilke typer af varer og tjenesteydelser, som mærket skal gælde for. Da det ikke er muligt at udvide varefortegnelsen efter Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, er det vigtigt, at alle relevante varer og tjenesteydelser er med fra starten.

Det er derfor en god idé nøje at overveje, hvilke varer- og tjenesteydelser du ønsker, dit varemærke skal gælde for.

Indlevering af en dansk varemærkeansøgning
Indlevering af en dansk varemærkeansøgning skal ske til Patent- og Varemærkestyrelsen. Du kan enten indsende din ansøgning via post, fax, eller du kan indlevere den elektronisk via Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

I den estimerede omkostning er indregnet ansøgningsgebyr til myndigheden samt gebyrer til en evt. rådgiver for udarbejdelse af varefortegnelse samt ansøgning.

×

Evt. tilpasning af ansøgning

Svar fra Patent- og Varemærkestyrelsen
Når Patent- og Varemærkestyrelsen har modtaget din ansøgning, kontrolleres denne for formelle mangler. Når disse er bragt i orden, går sagen videre til en sagsbehandler i Patent- og Varemærkestyrelsen. Sagsbehandleren vurderer, om dit varemærke kan registreres og undersøger, om der findes lignende navne eller varemærker.

Evt. tilpasning af ansøgning
Patent- og Varemærkestyrelsen vil derefter skrive til dig om en evt. tilpasning af ansøgningen samt resultaterne af søgningen, hvis vi finder mærker eller navne, der ligner eller er identiske med dit ansøgte varemærke.

Du skal herefter svare på det brev, som du modtager fra din sagsbehandler, og rette ansøgningen til. Herefter vil sagsbehandleren vurdere, om ansøgningen nu kan godkendes.


I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og tilretning af ansøgningen.

×

Godkendelse og registrering

Offentliggørelse

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen ikke finder hindringer for registrering af dit navn eller logo som varemærke, offentliggør Patent- og Varemærkestyrelsen dit varemærke i Dansk Varemærketidende.


Herefter vil andre, i en periode på to måneder efter offentliggørelsen, have mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke.

×

Evt. indsigelse

Evt. indsigelse

I en periode på to måneder fra offentliggørelsen i Varemærketidende kan andre gøre indsigelse mod registrering af dit varemærke.

Hvis Patent- og Varemærkestyrelsen modtager en indsigelse ang. dit varemærke, får du to måneder til at komme med dine bemærkninger til, hvorfor indsigelsen er uberettiget. Er der tale om en kompliceret sag, får du lejlighed til at kommentere modpartens indlæg og modparten får også lov til at kommentere dit indlæg. Herefter træffer Patent- og Varemærkestyrelsen en afgørelse på baggrund af alle bemærkningerne, indlæg mm.

Omkostningerne til indsigelse kan derfor variere meget afhængigt af, hvor kompliceret en sag det er.

I den estimerede omkostning er indregnet omkostninger til en evt. rådgiver for korrespondance med myndigheden og udarbejdelse af bemærkninger, indlæg mm. ifht. en indsigelse. Hvis der ikke er indsigelser mod din registrering, skal disse omkostninger naturligvis ikke afholdes.

×

Offentliggørelse af varemærket og endelig registrering

Registrering af varemærket

I en periode på to måneder efter offentliggørelsen har andre mulighed for at gøre indsigelse mod dit ansøgte varemærke. Hvis ingen gør indsigelse mod dit ansøgte varemærke vil du, når denne "indsigelsesperiode" er udløbet, modtager du et brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen om, at dit varemærke vil blive registreret.

Fordele ved en registrering

 • Du kan forbyde dine konkurrenter at bruge lignende mærke.
 • Du kan få erstatning ved krænkelse af dit mærke.
 • Du kan sælge eller give licens til varemærket og på den måde generere indtægter på rettigheden.

Gennemgang og kontrol af registreringsbevis

Når du eller din rådgiver modtager registreringsbeviset fra Patent- og Varemærkestyrelsen, er det en god idé at gennemgå og kontrollere det. På registreringsbeviset er der en række datoer, som du skal lægge mærke til:

 • Ansøgningsdatoen - den dato, du kan føre din ret tilbage til.
 • Registreringsdatoen - den dato, mærket blev registreret og dermed også startdatoen forregistreringsperioden.
 • Udløbsdatoen/fornyelsesdatoen - den dato, hvor registreringsperioden udløber, og du skal fornyregistreringen.
 • Slutdatoen for registreringsproceduren - den dato, hvor bestemmelserne om brugspligt tælles fra.
×

Fornyelsesgebyrer

Fornyelsesgebyrer
En dansk varemærkeregistrering er gyldig i 10 år og kan herefter fornyes hvert 10. år.

Du fornyer dit varemærke ved at indbetale det fastsatte fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før og senest 6 måneder efter registreringsperiodens udløb. Du kan se Patent- og Varemærkestyrelsens gebyr- og prisliste på www.dkpto.dk.

×
Totalomkostningen udregnes som summen af priser og gebyrer, som angivet på tidslinien. Dog indgår indsigelsesomkostningerne ikke i totalomkostningerne, men er angivet under totalomkostningerne.

Nogle af omkostningerne angivet på tidslinjen varierer med det valgte antal lande. Beregningen tager ikke højde for rabatter og sparrede omkostninger ved fx genbrug af allerede udarbejdet materiale, og resultatet vil derfor være behæftet med en vis usikkerhed. Jo flere lande du vælger, des større usikkerhed. Det er derfor vigtigt, at du konsulterer en rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at registrere dit varemærke.
×
Belgien
Bulgarien
Cypern
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Det Forenede Kongerige(UK)
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
×